BA01 – Krug oko Berana

Ova biciklistička ruta vodi kroz prigradska i uža seoska područja opštine Berane. Riječ je o lijepim predjelima, blagom zelenom pejzažu doline Lima prošaranom njivama i voćnjacima.

Ruta počinje u selu Budimlja na sjeveroistočnoj a završava se u selu Buče na jugozapadnoj strani grada, pored rijeke Bistrice, na magistralnom putu za Lubnice. Zajedno sa dijelom Vrhunske biciklističke rute 3 – Čarobni istok (TT3) formira interesantan biciklistički prsten oko grada (30km), koji je jako zgodan za ne previše zahtjevne lokalne bicikliste ili za turiste koji su odsjeli u užoj zoni grada i žele da na dva točka brzo istraže okolinu a nemaju vremena za vožnju po atraktivnim planinskim terenima koje pokrivaju ostale beranske rute.

Na ruti se nalazi nekoliko istorijskih znamenitosti, među kojima je, ako se vozi prsten, svakako najzanimljiviji manastir Đurđevi stupovi (XII vijek).

Od prirodnih lokacija mogu biti interesantne brojne pećine, naročito pećina Đato u Petnjiku, Vrelo u Navotini, i brojne pećine koje se mogu istražiti na početku kanjona Bistrice.

FOTOGRAFIJE SA RUTE
ISTRAŽI MAPU
Download file: BA01 – Circle around Berane.gpx

OSTALE BICIKLISTIČKE RUTE

Podijelite ovu stranicu

Menu