BA01 – Rrethi përqark Berane

Ky shteg i biçikletave çon nëpër zonat periferike dhe rurale të komunës Berane. Është një zonë e bukur, peizazh i butë i gjelbër i luginës Lim, i dekoruar me plantacione dhe pemishte të vogla.

Janë disa lokacione historike në rrugë, më interesantja prej së cilave (nëse e bëni rrethin e plotë) është Manastiri Gjurgjevi Stupovi (Shekulli 13).

Sa për lokacione natyrore, veçanërisht interesante janë shpellat e shumta, posaçërisht shpella Gjato në Petnjik, Vrello në Navotina, si dhe shpella të shumta që mund të eksplorohen në hyrje të kanionit Bistrica.

FOTOT NGA SHTEGU
EKSPLOROJENI HARTËN
Download file: BA01 – Circle around Berane.gpx

SHTIGJET E TJERA TË ÇIKLIZMIT

Shpërndajeni këtë faqe

Menu