Rezervati prirode

Hridsko jezero (Crna Gora)

Svojom slikovitošću i specifičnošću ekosistema, na području NP Prokletije izdvaja se Hridsko jezero. Ovo „gorsko oko“ nalazi se na 18 km od Plava, na 1970 m između Velikog i Malog Hrida. Njegova maksimalna dubina je oko 5 m. Jezero je veoma interesantno sa naučnog, privredno-turističkog i edukativnog aspekta.

Rezervat prirode Hridsko jezero može se opisati kao spoj raznovrsnih prirodnih ekosistema, počev od samog jezera pa do jedinstvenih mješovitih sastojina endemoreliktnih borova munike i molike kao i specifičnih botaničkih i faunističkih jedinki u neposrednoj okolini. Samo jezero je izuzetno bogatog biodiverziteta pa je tako dom za čak 245 vrsta algi od kojih je čak 78 po prvi put u Crnoj Gori registrovano upravo u ovom jezeru. Još zanimljivih stanovnika jezera dolaze iz klase vodozemaca među kojima se izdvaja planinski mrmoljak. Relativno blizu, na planini Bogićevici je jedino mjesto u Crnoj Gori na kojem možete videti crnog daždevnjaka.

Zbog većeg poniranja voda jezera od njihovog dotoka, ono polako odumire. Dio vode se u njemu samo privremeno akumulira, jer ona otiče gradeći potok od koga se nizvodnije formira Hridska. Baš u slivu Hridske rijeke evidentirane su čiste i veoma stare sastojine šuma molike.

Volušnica (Crna Gora)

Rezervat prirode Volušnica je područje sa izuzetno specifičnim botaničkim karakteristikama. Surovi klimatski uslovi u visokoplaninskoj oblasti, pogodovali su specifično adaptiranim biljkama među kojima je impresivan broj reliktnih, endemoreliktnih i rijetkih biljnih vrsta. 

Rezervat se proteže se od obronaka Vezirove brade, preko vrhova Maja Potkajs (2071 m), cirkova Donje i Gornje Krošnje, Ljubokuča, Očnjaka, Oble glave pa do najvećih vrhova Karanfila. Ovaj lanac razdvaja veličanstvene doline Grbaju i Ropojanu. To je izuzetno šarolik i impresivan planinski i visokoplaninski prostor sa kamenitim pašnjacima, planinskim livadama, sniježnicima, stijenama i liticama. 

Menu