Važno – Prekogranične procedure

Kako planinarske staze vode kroz prekograničnu oblast gdje nema zvaničnog graničnog prelaza, planinari koji planiraju da ovdje pređu granicu moraju o tome da unaprijed informišu graničnu policiju. Procedura je sledeća:

U Crnoj Gori:

– Morate da najavite ulazak i izlazak planinarske grupe iz Crne Gore graničnoj policiji na e-mail adresu: igpplav@t-com.me. Kontakt telefon: +382 67 469 710
– Dobićete aplikacioni formular koji treba da ispunite sa podacima o osobama i vodiču planinarske grupe.
– Za prelazak svake osobe se mora uplatiti po 5 evra na žiro račun Granične policije: 840-00000000000080-82, poziv na broj: 30204-13-006-100000.
– Preporučljivo je podnijeti aplikacioni formular i uplatiti za prelazak tri nedelje unaprijed, ali se u nekim slučajevima može prihvatiti i najava prelaska sa kraćim rokom.

Na Kosovu:

– Ukoliko ulazite na Kosovo iz Crne Gore ili obrnuto, moraćete o tome da obavijestite graničnu policiju Kosova.
– Obavijestite policiju o planiranom prelasku barem 10 dana unaprijed na e-mail adresu: ragip.bunjaku@kosovopolice.com, i CC na samedin.mehmeti@kosovopolice.com i
nexhmi.krasniqi@kosovopolice.com. Dobićete aplikacioni formular koji treba da ispunite sa podacima o osobama i vodiču planinarske grupe.
– Ispunjeni aplikacioni formular, sa potpisom i pečatom, i skeniranom prvom stranom svih pasoša planinara i planinarskog vodiča treba poslati nazad Policiji Kosova.
Za prelazak granice se ne plaća nikakva naknada Policiji Kosova.

U Albaniji:

– Ukoliko ulazite u Albaniju ili obrnuto morate dobiti salgasnost granične policije.
– Najaviti ulazak i izlazak planinarske grupe na e-mail adresu: ndreke.zyle@asp.gov.al
– Ispuniti prijavni formular o osobama i vodiču planinarske grupe
Prijaviti ulazak i izlazak 15 dana unaprijed.

Menu