NP Prokletije (Crna Gora)

Nacionalni park Prokletije najmlađi je park u Crnoj Gori ali i u dinarskom predjelu. Službeno je imenovan nacionalnim parkom 2009.godine, prvenstveno zbog bogatstva flore i faune koje ovo područje karakterišu kao centar viskoplaninskog diverziteta. Osim toga, karakteristika Prokletija su i specifičan reljef i bogatstvo voda. U tom smislu izdvajaju se glacijalna jezera: Hridsko, Visitorsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, jezerce na Vezirovoj Bradi, jezerce na Treskavcu, Koljindarsko, kao i veći i manji vodotoci, vrela i izvori pitke i mineralne vode, rijeke, podzemni izdani i planinske lokve. Reljef Prokletija je razuđen, sa brojnim visovima, klisurama, strmim padinama, riječnim dolinama alpskog tipa i drugim prirodnim fenomenima. 

Zbog svoje ljepote, nepristupačnosti, bogatvsta biodiverziteta, Nacionalni park Prokletije postaje omiljena destinacija za sve veći broj turista, ljubitelja prirode, naročito planinara i alpinista. Popularno odredište i polazna tačka za gotovo sve markirane staze u parku su dvije prostrane i široke doline oukvirane planinskim vrhovima – Grebaja i Ropojana. Pogledi i panorame u kojima možete uživati kada dosegnete najviše tačke Prokletija su jednostavno čudesni. Najpopularnije planinarske staze vode do vrha Volušnice (1879 m), Talijanke (2056 m) i Popadije (2057 m). Sa druge strane, izazovne i atraktivne staze vode do najviših vrhova Prokletija u Crnoj Gori poput Zla kolate, Karanfila i Očnjaka. Takođe, prilikom posjete Nacionalnom parku nezaobilazan je obilazak Hridskog jezera, Vodopada Grlje, Oka Skakavice koji se izdvajaju kao turistički najposjećenija mjesta. 

Kada je riječ o bogatstvu biodiverziteta, impresionira činjenica da u NP Prokletije živi skoro 2000 različitih biljnih vrsta što je polovina ukupne flore u Crnoj Gori i skoro petina ukupne balkanske flore. Nacionalni park obiluje bogatstvom šuma pri čemu skoro polovina ima prašumski karakter. Takođe, na Prokletijama je zabilježen veliki broj endema koji čine značajan dio endemične flore Balkanskog poluostrva

Životinjski svijet je takođe izuzetno raznovrstan. Nacionalni park Prokletije se izdvaja kao najznačajniji centar diverziteta herpetofaune. Kada je riječ o ornitofauni, na ovom području je registrovano preko 180 vrsta ptica, što Prokletije opisuje kao planinaski masiv sa najbogatijom ornitofaunom u Crnoj Gori, pa i šire. Pažnju privlači i činjenica da na ovom području zabilježeno i prisustvo ugroženih i zaštićenih vrsta sisara. Najčešći stanovnici prokletijskih šuma su: zec, vuk, mrki medvjed, divlja svinja, divokoza, srna. Njihova staništa su visokoplaninski regioni, doline Ropojane i Grbaje, šumski kompleksi, planinska jezera i rijeke.

Na teritoriji parka nalaze se sva rezervata prirode, odnosno područja sa izuzetnim prirodnim vrijednostima koja zavređuju posebnu florističku i ambijentalno-estetsku pažnju – Hridsko jezero i Volušnica.

Menu