Shtigjet Tematike

Ky rajon ka përjetuar shumë ndikime të ndryshme historike dhe kulturore që janë mbivendosur në këtë zonë të vogël, dhe vizitorët mund të zgjedhim mes itinerareve të ndryshme tematike. Në ueb faqen tonë ofrohen itinerare të ndryshme të standardizuara që do t’ju ndihmojnë t’i kuptoni më mirë periudhat e ndryshme, mënyrat e jetës, ose ndikimet e tjera që i kanë dhënë formën që ka sot kësaj pjese të Ballkanit.

Menu