Çakor – Babino Polje

Ky shteg kalon nëpër kreshta bjeshkore midis Malit të Zi dhe Kosovës.

Majat më të larta arrijnë mbi 2400 metra të lartësisë mbidetare.

Shtegu çon nëpër zonat e paprekura bjeshkore, duke përfshirë edhe shtigjet e vjetra blegtorale, liqenet dhe lumenjtë. Nëpër disa pjesë të këtij shtegu dikur kanë udhëtuar udhët e karvanëve prej Plavës deri në Pejë dhe Deçan

 Rekomandimet për siguri: Çdoherë me kujdes planifikoni qëndrimin në natyrë sipas mundësive të veta.

Rekomandohet alpinizmi në grup.

Siguroni veshmbathjen e përshtatshme, mjetet për orientim (harta-udhërrëfyesi, kompasi ose GPS), mbrojtjen nga moti i ligët, llambë dore me bateri, ujë dhe ushqim, ndihmën e parë, bilbilin sinjalizues.

Duke marrë në konsideratë se shtegu çon përmes kufijve të shteteve ku nuk ka kalim kufitar zyrtar, doemos të kontaktoni policinë kufitare.

FOTOT NGA SHTEGU
EKSPLOROJENI HARTËN
Download file: Mt Starac.gpx

SHTIGJET E TJERA PËR ECJE

Shpërndajeni këtë faqe

Menu