Shtegu kalon përqark rreth Liqenit të Plavës ku do të dëshironit që ky seksion të jetë shumë më i gjatë për shkak të bukurisë së liqenit dhe majave të Vizitorit dhe Bjeshkëve të Nemuna. Pastaj shtegu vazhdon nëpër fshatrat përgjatë lumit Ljuça drejt Gucisë. Gjatë kthimit, mos harroni ta vizitoni gadishullin e gjerë dhe të rrafshët të Zanoga, të mbuluar me livadhe dhe bimësi moçalore.

FOTOT NGA SHTEGU
EKSPLOROJENI HARTËN
Download file: PL01.gpx

SHTIGJET E TJERA TË ÇIKLIZMIT

Shpërndajeni këtë faqe

Menu